Functies

Bestuur :

Voorzitter : Tim Dickel
Penningmeester : Dries Rašon
Secretaris : Jan Kimpe

Andere functies :Materiaalmeester : Klaas Desmet
Kapitein : Bartel Verlinde
Webmaster : Jan Kimpe